• DOBBELTVEDTAK: - Vedtaket Legeforeininga gjorde i fjor for reservasjonsrett kan sameinast med eit nei til regjeringas forslag om reservasjonsmoglegheit mot å vise kvinner til abort, seier leiar Hege Gjessing i Den norske legeforening.

Fleirtalet er mot reservasjonsrett i Legeforeininga

Halvparten av fylkeslaga i Legeforeininga seier nei til reservasjonsrett mot abort for fastlegar. Berre 2 av 19 fylkeslag seier ja.