- Begge de savnede er funnet døde

Søket i Balestrand avsluttes. Det var samboerparet Eva Anna Christa Fleming (55 år) og Jon Lerheim (60 år), som bodde i huset.