• IKKE BYBANEMOTSTANDERE: Verken Anne-Sofie Eknes eller mannen Erik er bybanemotstandere, tvert imot. - Bergen har lenge forsømt seg når det gjelder bybane, og vi er glade for at Bybanen kommer. Men det er vanskelig å svelge at du skal miste hjemmet ditt på grunn av to hull på en golfbane, sier Anne-Sofie Eknes. FOTO: Rune Sævig

Tar huset, sparer 14 sekunder

Bybanen sparer 14 sekunder på å gå gjennom huset til Erik og Anne-Sofie Eknes. Samtidig skånes golfbanen.