— Vi har nok kommunale midler til å nå våre mål for oppussing. Men det er enorme muligheter i Nygårdsparken, så vi er åpne for dem som vil bidra. Jo mer midler, jo større muligheter er det, sier sosialbyråd Dag Inge Ulstein.

Han har så langt ikke laget en oversikt over hvor mange investorer som har meldt seg og hvor store pengesummer som tilbys. Det vil komme senere.

— Det har vært veldig store interesse fra både små og større investorer som vil bidra økonomisk. Men når det gjelder pengegaver må dette opp i bystyret og behandles der, sier Ulstein.

Flere andre eksempler

Også ved opprustningen av Stoltzekleiven var private bedrifter inne og bidro.

— Dette har vi sett flere eksempler på, sier Ulstein.

I går ble Parkdagen i Nygårdsparken arrangert for trettende år på rad. Bergen kommune kom denne gang for å fortelle om stenging av Nygårdsparken, og hadde gitt vegetasjonsrådgiver Anne Berit Storheim i Grønn etat oppdraget. Men da hun kom på scenen var det bare et fåtall voksne som valgte å gå bort for å lytte.

— Det er vel ikke akkurat vegetasjonen i Nygårdsparken vi er mest interessert i, sier Synnøve Fluge, leder i Møhlenpris velforening.

Skulle bare orientere

— Hvorfor tror du så få gikk bort til scenen for å høre etter?

— Jeg trodde dette var en post på programmet som skulle få folk mer interessert. Mangel på engasjementet kan tolkes på flere måter. Folk er kanskje litt desillusjonerte og mener at kommunen har liten troverdighet når det gjelder parken, sier Fluge.

Vegetasjonsrådgiveren brukte tiden til å fortelle om parkens historie, trær som skal plantes og hva som gjøres av bygging og planting i øvre del når parken stenger.

— Det var mye som foregikk her i parken samtidig, og det var jo en del som lyttet. Min jobb var bare å gi en orientering, sier Storheim.

Kunne ikke komme

Velforeningen hadde blant annet invitert byråd Dag Inge Ulstein til å snakke om stengingen av parken under Parkdagen.

— Hadde de stilt med øverste ansvarlige, enten politisk eller fra Grønn etat, så hadde kanskje interessen vært annerledes. På denne måten unngår de fullstendig å snakke om det som er politisk brennbart, sier Fluge.

Ulstein sier til BT at han veldig gjerne skulle ha vært der.

— Det var ikke mulig for meg å komme i dag. Det var dyktige folk vi sendte, men jeg kan skjønne at de hadde ønsket seg en annen vinkling på dette, sier Ulstein.

Skal høre på dem

Han understreker at de jobber på spreng og at naboene skal få rikelig med anledning til å komme med sine spørsmål til den politiske ledelsen.

Parken var full av barn og voksne i nydelig sommervær søndag. Storheim kunne informere om at det muligens skal bygges en paviljong i øverste del av Nygårdsparken. Det kan også bli bygget et område for sport og lek for barn, og ved Flagghaugen vil en tynne ut vegetasjonen.

— Parken blir ikke stengt, men vil ha byggegjerder rundt. Hovedveiene vil fortsatt være åpne, sa Storheim i sin orientering.

Blant naboene er det knyttet stor spenning til stenging av øvre del av Nygårdsparken 25. august. I går var kontrastene store. Beboerne på Møhlenpris hadde vurdert å invitere rusavhengige ned til Parkdagen, men dette ble ikke noe av i år.

— Det er ganske absurd at vi sitter her og koser oss, mens i øvre del av parken er folk døende. Unge jenter ligger under buskene der oppe, sier Fluge.