Med lego skal realfag læres

Kartlegging og uteskole skal styrke realfagene i bergensskolen. Dessuten skal det bygges med lego i både barnehage og skole.