• KUNSTGJØDSEL: Kunstgjødsel som blant annet inneholder ammoniumnitrat, og som kan brukes til å lage bomber, skal nå bli vanskeligere å kjøpe for privatpersoner. FOTO: GORM K. GAARE (ARKIV)

Vil sjekke vandel før gjødselkjøp

Privatpersoner som vil kjøpe kunstgjødsel kan bli nødt til å legge frem politiattest. Bondelaget støtter innstrammingen.