• KURERE: Tine Nordgreen har forsket på nettbasert behandling av angst. Etter behandling føler tre av fire seg bedre. FOTO: ASTRID ØVRE HELLAND

Kurerer angst på internett

Tine Nordgreen har forsket på nettbasert behandling av angst. Tre av fire sier de føler seg bedre etter behandlingen.