KrF: Kva er «øyeblikkeleg» hjelp?

Kva er «utskrivningsklare pasientar», «øyeblikkelig hjelp» og «folkehelseansvaret»? spør KrF i Sogn og Fjordane.