• (1/9)
    LEI AV BILVRAK: Espen Monsen har skrevet flere brev til Bergen kommune for å få fjernet denne bilen fra Herman Gransvei på Laksevåg. Foreløpig har han ikke lykkes. FOTO: PRIVAT/CAMILLA A. LEGLAND

Denne bilen har stått i ett år

Bilvrakene hoper seg opp i Bergen. Naboene og parkeringssjefen fortviler.