Handla på postordre med fingerte namn

Heime hos 61-åringen fann politiet enorme mengder ubetalte varer, bestilt via postordre. Metoden hans: Fleire hundre fingerte namn og ein anonym postboks.