Stormen Inga tvang 2000 viper til Norge

Stormen Inga har blåst 2000 viper over Nordsjøen halvannen måned før tiden.