Skraphandler vant frem med anke

Gulating lagmannsrett har redusert straffen til en 55 år gammel skraphandler, som sommeren 2001 kjøpte nær 219 tonn stjålet aluminium.