• SER ALBERT ÅBERG: Med store øyne ser 3.- og 4.-klassingene på Nygård skole på tegnefilm i norskundervisningen. Nygård skole har ingen norske elever, og er en av skolene som skal samarbeide med Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Her ser vi (f.v.) åtteåringene Olga Stausberg fra Tyskland, kurderen Reger Ali Jumal fra Irak og Raquel Greenfield fra Libe-ria.<br/>Foto: EIRIK BREKKE

Tjue nasjoner på én skole

På Nygård skole har elevene rundt tjue ulike nasjonaliteter. Nå skal skolen dele sine erfaringer med andre skoler i Bergen.