Med hjartet på rette staden

Når 21 år gamle Jorunn Sørdal legger stemmeseddelen sin i valgurnen i morgen, stemmer hun med hjertet. Ingen taktisk tenking her i gården.