Vil at du skal ta buss for en tier

Ordfører Herman Friele mener det er for dyrt å ta bussen i Bergen. Nå vil han ha samferdselsminister Liv Signe Navarsete med på et spleiselag.