Statsarkivet utvider for 90 millioner

Denne gangen skal det gå bra, forsikrer Statsbygg, som både er byggherre og har prosjektledelsen på den omfattende utvidelsen på Statsarkivet i Bergen. Arbeidet skal være ferdig innen 2008.