Stemte ja, mener nei

Byrådet påla SV og Aps styremedlemmer i Bergen Vann KF å stemme mot egen politikk. De måtte si ja til å sette vedlikehold av avløpsnettet ut på anbud.