Spår konflikter i møllene

Riksantikvaren peker ut sørvest-Bømlo som et konfliktområde for vindmøller. Statkraft står værfast på sitt og vil bygge.