Vil merke by-skulpturer

Skulpturer i det bergenske byrom kan få en sårt savnet faktamerking. Kommunens fond til kunstnerisk utsmykning av byen har satt saken på sin dagsorden.