Salem kjøper Turnhallen

Menigheten Salem kjøper i dag en del av Turnhallen i Bergen.