Toger til Sotra med barna

Fortvilte bergensere uten barnehageplass må sende ungene i «eksil» på strilelandet.