Vil kontrollere 130 dagmammaer

Helsevernetaten håper å få utlevert fylkesskattesjefens liste over hvite dagmammaer.