Beitedyr mot gjengroing

Geiteentreprenør kan blir ein ny yrkestittel her i landet. Geitehaldar Tore Eik i Kvinnherad blir første utøvar i den nye vekstnæringa vekstfjerning.