Skal rydde på lekeplasser

Miljøvernminister Helen Bjørnøy skal kartlegge og renske 2000 barnehager og lekeplasser for miljøgift. Blant annet i Bergen, Odda og i Årdal.