Rekord i antall apotek i Norge

Det har aldri vært flere apotek i Norge enn det er ved utgangen av 2005. Bare i løpet av dette året har vi fått 19 nye apotek, og det finnes nå 554 apotek fordelt på 237 kommuner.