Her er årets nyttårsbarn

Tre timer inn i det nye året og fem dager over terminen kom nyttårsbarnet Oda.