Fisketorget først - så alle andre

Dyrevernsnemnda vil bruke Fisketorget til å statuere et eksempel. Følger de ikke påleggene fra nemnda, risikerer de å bli stengt.