Vannlekkasje på Arna og Åsane politistasjon

Arna- og Åsane politistasjon ble oversvømt som følge av en vannlekkasje søndag formiddag.