Stangelands dagar talte

Magnus Stangeland har ikkje lenger tillit hos styrefleirtalet i Redningsselskapet. Fire medlemer av styret vil svare nei når presidenten ber om deira tillit på styremøtet kommande tysdag.

  • Terje Ulvedal
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 15 år gammel

Dei fire er tilsetterepresentantane Kjell Storåker og Olaug Tveit Pedersen, dessutan styremedlem Gunnar Knutsen frå Oslo og varamedlem Einar Haavik frå Bergen. Sistnemnde møter no i styret på grunn av sjukdomsforfall.

Alle dei fire svara slik då Bergens Tidende i går bad dei fortelje kva dei kjem til å svare, dersom Stangeland på styremøtet spør om han har tillit:

— Då vil eg svare nei!

Sentralstyret i redningsselskapet har åtte medlemer. Sidan Stangeland vanskeleg kan spørje seg sjølv om han har tillit, er det altså i praksis eit fleirtal 4-3 som per dags dato uttrykkjer mistillit.

Uaktuelt å gå

Overfor Bergens Tidende heldt Magnus Stangeland i går ettermiddag fast på at han vil be om tillitsvotum:

  • Vi skal ha ein gjennomgang av heile situasjonen i selskapet. Deretter vil eg be om tillit frå medlemene i styret.

— Kor mange i styret må svare ja for at du skal halde fram som president?

— Det får vi sjå der og då.

— Vil eit fleirtal vere nok?

— Det må i alle fall minst vere eit fleirtal.

Dersom dei fire står fast ved at dei ikkje lenger har tillit etter gjennomgangen på kommande styremøte, betyr det at Magnus Stangeland berre kan dra ein konklusjon: Han må gå av som øvste leiar i Redningsselskapet.

— Vurderer du å trekkje deg før styremøtet, Stangeland?

— Det er ikkje aktuelt.

Tunga på vektskåla

Einar Haavik blir på mange måtar tunga på vektskåla når han tysdag tek sete i sentralstyret. På grunn av sjukdom har det på fleire av styremøta siste tida berre møtt sju av åtte representantar. Til det kommande styremøtet er Haavik kalla inn.

Då Bergens Tidende møtte han heime i Fyllingsdalen i går, svara han eit klinkande klart nei på spørsmålet om han har tillit til Magnus Stangeland. Det er i særleg grad tre forhold som gjer at Haavik meiner presidenten i Redningsselskapet må ta sin hatt og gå.

— Stangeland driv eit uopplyst einevelde. I det siste har det vist seg at han støttar eit pampestyre i sentraladministrasjonen på Høvik. Eg føler dessutan at saka med Monica Kristensen Solås er køyrt fram for å fjerne fokus frå det som har skjedd rundt supplybåten «Skandi Beta», seier Haavik.

Bergens Tidende har tidlegare skrive fleire artiklar om salet av «Skandi Beta» frå Austevoll Supply Shipping til Redningsselskapet. Selskapet DOF Management, der Magnus Stangeland er aksjonær, dreiv båten fram til nyttår. Eit krav om å granske salet er avvist av styrande organ i Redningsselskapet.

Til Bergens Tidende seier Haavik at tilsetteorganisasjonar både på sjø og land har spurt om han kan tenkje seg å ta over for Stangeland:

  • Eg har sagt meg villig til å stille meg til disposisjon som president.

Vanskeleg organisasjon

Einar Haavik, som tidlegare har hatt sentrale verv i selskapet, meiner Redningsselskapet er ein vanskeleg organisasjon å styre. Ei årsak er konflikten mellom eit grunnfjell av frivillige og ein godt løna sentraladministrasjon.

— Som sjølvstendig næringsdrivande reagerer eg ikkje på at det blir betalt 10.500 kroner dagen for å hente inn ein vikarierande generalsekretær. Men overfor dei mange frivillige som arbeider utan å få ei krone, blir dette eit kulturkrasj.

Avtalen med vikarierande generalsekretær Kjell L. Brevik er også viktig når dei tilsette sine styrerepresentantar vender Stangeland ryggen.

— Eg kjende ikkje til at det var Breviks konsulentfirma som var engasjert, seier Olaug Tveit Pedersen.

Ho seier det blei stilt fleire spørsmål om kostnaden med å hente inn Brevik, men at dei først fekk svar etter at avtalen var inngått. Den versjonen stadfestar også den andre tilsetterepresentanten, Kjell Storåker.

— Vi fekk ikkje vite kva han kosta i lønn før det gjekk 14 dagar, seier Storåker.

Publisert
Takk for at du leser BTIkke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis.
Bli abonnent

Les mer om dette temaet

  1. Anbefaler politietterforskning

  2. Gå av, Stangeland

Foto: RUNE NIELSEN

BT anbefaler

Maren (5) blei henta med luft­ambulanse etter mistanke om hoggormbitt

– Det var ei skremmande oppleving, seier mor Liv Myklebust. Rekordmange har kontakta Giftinformasjonen om hoggormbitt i…

LES SAKEN