Gi bydelene mer tid

Forskerne bak evalueringen av hvordan bydelsreformen og parlamentarismen har virket, mener det er for tidlig å konkludere nå. I rapporten «Styringssystemer i storby» anbefaler de politikerne om å gi de to styringsreformene mer tid.