Helse Vest tok affære

I juni i fjor tok Helse Vests administrerende direktør affære i forhold til å bruke revisor som konsulent. Saken ble tatt opp i styret i helseforetaket, som er morselskap for Helse Bergen.