- Kollektivtrafikken hører hjemme i bystyret

Kollektivtrafikken er et så viktig tema at byrådet ikke bør skalte og valte alene med disse sakene, mener Arne Jakobsen, Ap.