Treng 2,7 milliardar i Hordaland

Den nye rassikringsplanen for Hordaland viser ein investeringstrong på nær 2,7 milliardar kroner til sikring av 220 raspunkt på riksvegane i fylket, og 107 punkt på fylkesvegane.