Flere har måttet slutte

Flere ansatte i HSD Sjø har måttet forlate selskapet det siste året på grunn av brudd på alkoholbestemmelsene.