Ingen vil bli jordmor i Lærdal

Berre ein søkjar har meldt seg til dei ledige stillingane etter jordmødrene som sa seg opp ved sjukehuset i Lærdal. Søkjaren har fått jobbtilbod, men ikkje svart.