- Vet det snart er slutt

Aase Handeland (82) har spart penger til begravelsen og forsonet seg med at hun snart kommer til å dø. Hun mener åpenhet gjør det lettere å takle situasjonen.