Busspassasjerar attende til toget

Transportnæringa førebur seg etter beste evne på vegstenginga mellom Bergen og Voss frå 1. september. To tunnelar i trettiårsalderen skal bli høgare under taket.