Foreslår 728 millioner til sykehjem

Sykehjem i Bergen skal ut- og ombygges for 728 millioner kroner frem til 2007.