Et utilgjengelig krigsmonument

På Skarsfjell på Hardangervidden ligger et flyvrak fra 2. verdenskrig og forteller en 60 år gammel, dramatisk historie. Til dem som finner det.