Antall 16-åringer øker

Prognosen viser at antall 16-åringer i Hordaland øker med 586 i 2005. I 2004 økte tallet på 16-åringer med 568.