• KONKURS: Det eine forsøksanlegget var utvikla av selskapet NorWave Technology i Oslo, som blant anna fekk over 18 millionar kroner frå Olje- og energidepartementet fram til 1991. Selskapet gjekk konkurs same år. Saka vart politietterforska.

- Nyttige ruinar for motstandarane

Professor emeritus Johannes Falnes meiner at ruinane på Toftestallen har vore nyttige for motstandarar av alternative energiformer.