Finnmarkstillegg til Hardanger?

Fleire av ordførarane i indre Hardanger er positive til tanken om at regionale tiltak som i dag gjeld i Nord-Troms og Finnmark også kan takast i bruk i fråflyttingskommunar i Hardanger.