Rekonstruksjon av gamle opplysningar

Personen med hettegensar som var etterlyst i samband med drapet på Anne Slåtten er spora opp. Vedkommande føyer seg inn i den lange rekkja av etterlyste personar som er identifisert og sjekka ut av saka.