Sjukehusdirektør legg band på tillitsvalde

Administrerande direktør i Helse Førde, Jon Bolstad, har bedt dei tillitsvalde om ikkje å uttale seg til media.