Giardia og Norovirus kan ha like symptom

Diare og oppkast. Giardia-parasitten og Noroviruset kan ha same symptom, og er fort gjort å forveksle for folk flest.