Herstads tillit skal diskuteres

Hordaland fylkeskommune er hovedeier i Sunnhordland Bru- og tunnelselskap. Fylkesutvalget vil drøfte revisjonsrapportene allerede på torsdag.