Elevflukt fra Levende Ord

Bare ti nye elever har søkt plass på Levende Ord videregående skole til høsten. På Bibelskolen er søkertallet nesten halvert siden i fjor.