12 husstandar stengt ute av murblokker

I går stengte Os kommune den midlertidige vegen. No må bebuarane parkere på naboen sitt område. - Det er uhaldbart for oss som tredjepart i saka, seier Frode Valle.