Kamuflerte elefantar

Korleis kan ein elefant gøyma seg i eit kirsebærtre? Dei folkevalde på Voss har funne ein ny vri på raude kamuflasjeflekkar: Samanlikning med folketalet i Bergen.