Fann tiltaltes DNA på plastposen

Drapstiltalte Hassan Samriye Hashins og Hedda Karterudseters DNA er funne i blandingsprofil på plastposen på rommet.